Miguel Fransson

VD

Jag har från tidig ålder vart väldigt intresserad inom ämnet försäljning och hur man genom tydligt uppsatta mål kan utvecklas som människa och säljare.

Över dem närmsta åren har jag arbetat med några av de största varumärkena i Sverige. Detta har gett mig en bred kompetens i flera områden inom försäljning.

Jag är nyfiken av naturen och njuta av att tänka utanför boxen. Mina kollegor beskriver mig som mycket positivt, entusiastisk, självsäker, motivera och involvera. Mina erfarenheter har lärt mig att ha tålamod, men jag jobbar bäst under press. Jag ser glädjen i mäts i mitt arbete och arbetar ständigt med att utveckla mig själv och min omgivning. Jag tror att en god försäljnings miljö skapas av positiva ledare som delar sina visioner och mål med alla sina anställda.